Phòng thờ anh Được

Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội
Hạng mục: Thiết kế nội thất
Phong cách thiết kế: Truyền thống
Tổng diện tích: 35m2
Tổng đầu tư: 350 triệu