Nhà cô Lân

Địa điểm: Phú Thượng – Hà Nội
Phong cách thiết kế: Hiện Đại
Tổng diện tích: 360 m2
Tổng đầu tư: 2.5 tỷ
Phí thiết kế: 30 triệu
Kiến trúc sư: Hoàng Thế Vinh