Nhà chú Việt

Địa điểm: Đội Cấn – Hà Nội
Phong cách thiết kế: Cổ điển Pháp
Diện tích đất: 120m2
Tổng diện tích: 320m2
Tổng đầu tư: 2 tỷ
Chủ nhiệm: Hoàng Thế Vinh