Nhà chú Bích

Địa điểm: Mai Anh Tuấn – Hà Nội
Hạng mục: Thiết kế cải tạo kiến trúc
Phong cách thiết kế: Hiện Đại
Tổng diện tích: 200 m2
Tổng đầu tư: 750 triệu
Phí thiết kế: 15 triệu
Kiến trúc sư: Hoàng Anh Tuấn ; Nguyễn Ngọc Quang