Nhà anh Thao

Địa điểm: Thanh Trì – Hà Nội
Phong cách thiết kế: Hiện Đại
Diện tích đất: 150m2
Tổng diện tích: 420m2
Tổng đầu tư: 3.2 tỷ
Kiến trúc sư: Nguyễn Ngọc Quang