Nhà anh Quang

Địa điểm: Thanh Xuân – Hà Nội
Phong cách thiết kế: Hiện Đại
Diện tích đất: 62m2
Tổng diện tích: 270m2
Tổng đầu tư: 1,5 tỷ
Kiến trúc sư: Đỗ Bằng