Nhà anh Phong

Địa điểm: Ngõ Trạm – Long Biên – Hà Nội
Phong cách thiết kế: Hiện Đại
Diện tích đất: 38m2
Tổng diện tích:  180 m2
Tổng đầu tư: 1.1 tỷ
Thiết kế: Hoàng Anh Tuấn