Nhà anh Minh

Địa điểm: Ngõ Giếng Mứt – Hà Nội
Phong cách thiết kế: Hiện Đại
Diện tích đất: 70m2
Tổng diện tích: 210 m2
Tổng đầu tư: 2.2 tỷ
Thiết kế: Hoàng Thế Vinh