Nhà anh Long

Địa điểm: Đông Anh – Hà Nội
Phong cách thiết kế: Hiện Đại
Diện tích đất: 60m2
Tổng diện tích: 155m2
Tổng đầu tư: 750 triệu
Thiết kế: Đoàn Cường