Nhà anh Hồng

Địa điểm: Cốc Nếu – Lào Cai
Phong cách thiết kế: Hiện Đại
Diện tích đất: 75m2
Tổng diện tích: 350m2
Tổng đầu tư: 2.1 tỷ
Thiết kế: Hoàng Thế Vinh